środa, 30 września 2020 r.

Wydział Duszpasterski

Przewodniczący
ks. Jakub DĘBIEC
e-mail: duszpasterstwo@archidiecezja.pl

 

W ramach Wydziału działają referaty:

Referat kultu i dyscypliny sakramentów:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Andrzej GRZELAK

W ramach referatu: 
Diecezjalni Duszpasterze Służby Ołtarza (ministranci i lektorzy)
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Ryszard GILAS
www.lso.archidiecezja.pl

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
ks. Jakub DĘBIEC


Referat duszpasterstwa rodzin:

Referent: ks. Hubert WIŚNIEWSKI
Diecezjalna doradczyni życia małżeńskiego i rodzinnego: Teresa NIEWIADOMSKA
Duszpasterstwo rodzin


Referat duszpasterstwa młodzieżowego 
Duszpasterstwo Młodzieży

 

Duszpasterstwa specjalistyczne:  
Duszpasterstwo Środowiskowo - Zawodowe
Duszpasterstwo Chorych i Niepełnosprawnych
Duszpasterstwo Więźniów
Duszpasterstwo Trzeźwości
Duszpasterstwa Środków Społecznego Przekazu
Duszpasterstwo Pielgrzymkowo - Turystycznego
Referat ds. Towarzystwa Przyjaciół KUL 

 

Referat duszpasterstwa powołaniowego
ks. Robert NURSKI


Referat kaznodziejskiReferat misyjny

ks. Franciszek JABŁOŃSKI


Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych

ks. Franciszek JABŁOŃSKI


Referat liturgiczny:

Referent: ks. Andrzej GRZELAK
Referent prawa sakramentalnego: ks. Przemysław GRZYBOWSKI


Referat charytatywny

ks. Krzysztof STAWSKI


Referat ekumeniczny

ks. Rafał BIAŁEK


Referat duszpasterstwa Maryjnego

ks. Wojciech CZECHYRA


Koordynatorzy duszpasterstwa:

ks. Andrzej GRZELAK – w dekanatach gnieźnieńskich
ks. Leszek KACZMAREK – w dekanatach inowrocławskich


Referent ds. ruchów, organizacji i stowarzyszeń katolickich

ks. Jacek ORLIK

 


Polecamy