poniedziałek, 27 czerwca 2016 r.

Wydział Katechetyczny

 

Przewodniczący:
ks. Piotr HALCZUK

Referent:
Teresa KOWALCZYK

Diecezjalny doradca metodyczny: 
Marzenna KUBIAK


Polecamy