niedziela, 25 stycznia 2015 r.

Wydział Katechetyczny

Przewodniczący:
ks. Piotr HALCZUK

Referent:
Teresa KOWALCZYK

Diecezjalny doradca metodyczny: 
Marzenna KUBIAK


Kolegium Wizytatorów:
ks. Jan BROŃCZYK
ks. Marek CHMARA
ks. Adam CZECHOROWSKI
ks. Wojciech DANECKI
ks. Piotr DUŁAK
ks. Jacek FELCYN
ks. Stanisław GOC
ks. Piotr HALCZUK
ks. Artur JANOWICZ
ks. Andrzej KACZMAREK
ks. Mirosław KACZMAREK
ks. Adam KAPKA
ks. Mirosław KĘDZIERSKI
Aleksandra M. KIELAR
ks. Krzysztof KINOWSKI
ks. Piotr KOTOWSKI
ks. Marek KOWALCZYK
Teresa KOWALCZYK
ks. Dariusz KOZŁOWSKI
ks. Tomasz KUBACKI
Marzenna KUBIAK
ks. Jarosław KULPIŃSKI
ks. Maciej LISIECKI
ks. Dariusz MACIOSZEK
ks. Krzysztof MADECKI
ks. Waldemar MAZUR
ks. Adam MELLER
ks. Radosław ORCHOWICZ
ks. Jacek ORLIK
ks. Mieczysław POLAK
ks. Arkadiusz ROSIŃSKI
ks. Piotr RUTKOWSKI
ks. Marek SIWKA
ks. Marian Adam SKIBIŃSKI
ks. Mieczysław STACHOWICZ
ks. Andrzej SZCZEPANIAK
ks. Jan SZREJTER
ks. Roman SZULGA
ks. Zbigniew SZYK
ks. Stanisław TOKARCZYK
ks. Adam WALENDOWSKI
ks. Józef WARCZAK
ks. Jarosław ZIMNY
ks. Andrzej ZIÓŁKOWSKI

Polecamy