wtorek, 27 października 2020 r.

Kompetencje

Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie jest pierwszą instancją sądową dla wszystkich spraw spornych i karnych, które mu podlegają zgodnie z przepisami prawa (kan. 1404 KPK i następne), jeśli nie zostały zastrzeżone przez Biskupa Diecezjalnego (kan. 1420 §2 KPK). Trybunał Gnieźnieński jest Trybunałem Apelacyjnym dla Trybunału Włocławskiego i Bydgoskiego oraz dla Trybunału Ordynariatu Polowego. Trybunałem Apelacyjnym dla Trybunału Gnieźnieńskiego jest Trybunał Metropolitalny w Poznaniu. Trybunał Gnieźnieński, zgodnie z kan. 1673 KPK, jest kompetentny do prowadzenia procesów o nieważność małżeństw, które zostały zawarte w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Dekret o opłatach sądowych w sprawach małżeńskich rozpatrywanych w Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie 

 
 
 

Polecamy