piątek, 21 lipca 2017 r.

Formacja kapłańska

„Stała formacja kapłanów – w myśl adhortacji Pastores dabo vobis – jest naturalną i absolutnie niezbędną kontynuacją procesu kształtowania osobowości kapłańskiej. (…) nie jest powtórzeniem formacji seminaryjnej, zwykłym jej przypomnieniem czy też poszerzeniem o nowe wskazania praktyczne. Przynosi nowe treści, a przede wszystkim prowadzona jest nowymi metodami” (PDV 71).

W roku formacyjnym 2016/2017 Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego, odpowiadając na wyzwania czasu, pragniemy pochylić się nad tematyką związaną z duszpasterstwem małżeństw i rodzin, chcąc dostrzec ścisły związek kapłaństwa i małżeństwa, które – jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego – „są nastawione na zbawienie innych ludzi i udzielają szczególnego posłania w Kościele” (KKK 1534).

Poniżej zamieszczamy folder informacyjny dotyczący spotkań kapłanów w ramach ASP. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa, a każdorazową nieobecność, potwierdzoną przez proboszcza parafii, należy usprawiedliwić pisemnie u osoby odpowiedzialnej za formację.

 

ks. dr Marcin Andrzejewski
Sekretarz ASP

 

Rekolekcje dla kapłanów 2017

Terminarz ASP 2016/2017

 

 

 


Polecamy