sobota, 4 lipca 2020 r.

Kapituła Prymasowska

Kanonicy gremialni:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI, inst. 2004 (mian. 2000) - PREPOZYT
ks. Andrzej KOZAKOWSKI, inst. 2002 
ks. Kazimierz KOCIŃSKI, inst. 1989 
ks. Jan KASPROWICZ, inst. 1994
ks. Andrzej BIAŁCZYK, inst. 2006 
ks. Bogdan CZYŻEWSKI, inst. 2009 
ks. Jerzy STEFAŃSKI, inst. 2010
ks. Andrzej GRZELAK, inst. 2010
ks. Jan SZREJTER, inst. 2011 (mian. 1994)
ks. Maciej OLCZYK, inst., mian. 2014
ks. Zbigniew PRZYBYLSKI, inst. 2016 (mian. 2014) 
ks. Jakub DĘBIEC, mian. 2018

 

Kanonicy seniorzy:
ks. Antoni SIEMIANOWSKI, 2005 (inst. 1999)
ks. Jan KUBICKI, 2011 (inst. 1979)

 

Kanonicy honorowi:
ks. Stanisław PIETRZAK, mian. 1994
ks. Ireneusz PLUCIŃSKI, mian. 1994
ks. Andrzej RYGIELSKI, mian. 2005
ks. Krzysztof WOŹNIAK, mian. 2014
ks. Robert NURSKI, mian. 2015
ks. Piotr KALINOWSKI, mian. 2017 

 

 

Polecamy