piątek, 3 lipca 2020 r.

Kapłani obdarzeni godnościami w innych diecezjach

ks. Kazimierz BIDZIŃSKI – kan. hon. kapituły witebskiej
ks. Marian GÓRSKI – kan. grem. (supra numerarii) kapituły sieradzkiej
ks. Michał JÓŹWIAK – kan. hon. kapituły witebskiej
ks. Ryszard KONSTANCIAK – kan. hon. (supra numerarii) kapituły sieradzk
ks. Ryszard MACIEJOWSKI – kan. (supra numerarii) kapituły uniejowskiej
ks. Tadeusz SKONIECZNY – kan. hon. kapituły sieradzkiej
ks. Józef WARGA – kan. (supra numerarii) kapituły uniejowskiej
ks. Leszek PASZKIEWICZ - kan. hon. Kapituły Kolegiackiej w Garwolinie
ks. Andrzej RYGIELSKI - kan. hon. Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy

Polecamy