niedziela, 5 lipca 2020 r.

Kapłani poza archidiecezją

Kapłani Pracujący w organach Stolicy Apostolskiej
ks. Janusz BŁACHOWIAK

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
ks. Ireneusz PAWLAK
ks. Zygmunt ZIELIŃSKI

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. Mirosław JASINSKI

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. Mieczysław Polak

 

Sąd Biskupi diecezji bydgoskiej
ks. Zenon NIEMCZYK, wikariusz sądowy - oficjał

 

Ordynariat Wojskowy
ks. Sebastian SEMRAU

Polecamy