środa, 21 października 2020 r.

Kontakt

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
ul. Jana Łaskiego 7, skr. poczt. 18
62-200 Gniezno
tel. 61/426.21.02
fax 61/426.21.05
e-mail: kuria@gniezno.opoka.org.pl
godziny przyjęć: pn.-pt. 8.30-14.00

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane i z podanym adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

 

 

Użytkownik przesyłając za pomocą formularza na stronie Serwisu lub za pomocą e-maila relację tekstową, zdjęcie lub film wyraża zgodę na nieodpłatną, anonimową, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację relacji tekstowej, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika w portalach internetowych: www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.pl oraz w tygodniku „Przewodnik Katolicki”. Redakcja portalu www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.pl i "Przewodnika Katolickiego" zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych do publikacji tekstów.

 

Polecamy