wtorek, 31 marca 2020 r.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM - Fara
62-300 Września
ul. Kościelna 7
tel. 61/436.05.22
www.fara.wrzesnia.pl

 

 

Parafia erygowana w XII wieku. Obecną świątynię wzniesiono najprawdopodobniej w XV wieku. W czasie najazdu szwedzkiego została zniszczona. Odbudowano ją w XVIII wieku. W czasie odbudowy zatraciła pierwotne, gotyckie cechy.


Proboszcz
Mieczysław KOZŁOWSKI

e-mail: proboszcz@fara.wrzesnia.pl


Wikariusz
ks. Tomasz MRUG

W parafii mieszka
ks. Gabriel KOZIKOWSKI

Wikariusz
ks. Michał SZALATY

Święto patronalne:
NMP Wniebowzięta, 15.08
św. Stanisława BM, 8.05

 

Porządek Mszy św.:
niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 (oprócz wakacji), 18.30
dni powszednie: 7.00, 18.00
święta zniesione: 7.00, 8.30, 18.00

 

Inne kościoły i kaplice:
Kaplica MB Częstochowskiej w Powiatowym Domu Pomocy
Społecznej, Września, 
Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sokołowie

Polecamy