czwartek, 28 maja 2020 r.

BIECHOWO

Sanktuarium Maryjne  
www.biechowo.paulini.pl 

 

Biechowo 12
62-320 Miłosław
tel. 61/438.28.87

 

Głowne uroczystości - 8 września, 15 stycznia, Zesłanie Ducha Świętego, 8 grudnia, 15 sierpnia, 29 czerwca

 

 

 

 

 

 

Biechowo leży we wschodniej części ziemi poznańskiej, 10 km. od Wrześni na historycznym szlaku z Poznania do Kalisza i Jarocina. Pierwsze wzmianki historyczne nt. miejscowości pochodzą z 1232 roku i mówią o zdobyciu biechowskiego grodu przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. W roku 1252 istnieje już gród kasztelański, którego tytuł pozostanie aż do rozbiorów i znika w roku 1785. Pierwotne dobra biechowskie były dobrami królewskimi, stąd królom przypisuje się założenie grodu oraz budowę drewnianego kościoła pw. Św. Piotra. W XIV dobra przechodzą w ręce prywatnych właścicieli. Obecny kościół pochodzi z XVIII wieku.

 

Jednym z najcenniejszych skarbów świątyni jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Najstarsze wzmianki nt. wizerunku pochodzą z XVII w. Mówią m.in. o licznych łaskach, cudach i nawróceniach wiernych. W 1962 roku w czasie konserwacji obrazu odkryto pod wierzchnią warstwą starsze malowidło z XV wieku. Zdecydowano o przeniesieniu młodszej środkowej części obrazu z podobizną Maryi i Dzieciątka na inne podłoże i zachowaniu starszego malowidła. We wrześniu 1976 roku prymas Polski kard. Stefan Wyszyński ukoronował obraz koronami papieskimi.

 

 

Polecamy