czwartek, 28 maja 2020 r.

GOŚCIESZYN

Sanktuarium Matki Bożej
88-420 Gościeszyn
Gościeszyn 1
tel. 52/302.49.09

www.parafiagoscieszyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizerunek Matki Bożej Gościeszyńskiej, nazywany także Matką Bożą z Dzieciątkiem w ogrodzie mistycznym związany jest z Gościeszynem i pokoleniami jego mieszkańców od XV w. Znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem od niepamiętnych czasów otaczany był przez wiernych szczególnym kultem. Dzieło namalowane zostało w latach 1480-1490. Niektórzy historycy sztuki uważają, że jego autorem jest Jan Schyling. Przypuszczenie to uzasadniają rozbudową dalszego planu kompozycji i połączenie niderlandzkiego malowania głębi pejzażowej z włoskim wyróżnieniem tkaniny, podkreślającej postać na pierwszym planie. Jest to cecha malarstwa Schylinga i tamtego okresu.

 

Inna hipoteza mówi, że obraz Madonny z Dzieciątkiem z kościoła w Gościeszynie, ze względu na zawarte w obrazie elementy podobieństw malarstwa niderlandzko-flamandzkiego, został namalowany przez twórcę pochodzącego z Niderlandów. Przypuszcza się więc, że dzieło wyszło z kręgu mistrza Diericka (Dirka) Boutsa, urodzonego ok. roku 1410, działającego głównie w Louvain w Belgii.

 

Obraz Maryjny, jak nazywa się również to dzieło późnogotyckie z Gościeszyna, namalowany jest w technice temperowej na płycie z drewna lipowego. Wymiary: obraz - 103 cm x 79 cm; płyta podobrazia - 110,5 cm x 84,5 cm. Matka Boska z Dzieciątkiem ukazana jest w ogrodzie zamkniętym ceglanym murem zwieńczonym blankami. Na kolanach trzyma siedzące Dzieciątko, a prawą ręką odwraca stronę otwartej księgi. Dużą część powierzchni obrazu wypełniają stylizowane draperie, wzbogacone odmiennymi kolorami podszewek. W dole obrazu przestrzeń wokół rozłożonych tkanin wypełniają jasnozielone rośliny rozmieszczone na ciemnym zielonym tle. Tło dla postaci Madonny stanowi kolumna ornamentalna z motywem granatu. Ponad postacią Madonny, symetrycznie do osi obrazu, unoszą się dwie postacie aniołów trzymających ozdobną koronę. Na drugim planie, poza murem, rozciąga się daleki powietrzny, biegnący w głąb krajobraz przedstawiający z lewej strony miasto, a po prawej zamek.

 

Kult Matki Bożej Gościeszyńskiej istnieje od kilku wieków. W spisie inwentarza z roku 1785 zapisanych jest 37 wot przy obrazie, dwie srebrne korony i jedna sukienka na obraz. Dane te świadczą, że już przeszło dwieście lat temu obraz doznawał czci. Wota świadczą o łaskach otrzymywanych za pomocą Matki Bożej Gościeszyńskiej. Ksiądz kanonik Feliks Dietrich, od 1967 roku kustosz Sanktuarium Maryjnego w Gościeszynie, mówi: „Od niepamiętnych lat obraz doznaje czci nie tylko w parafii, ale i w okolicy. O pozyskiwaniu łask i wysłuchaniu próśb świadczą wota: krukwie, korale, korona i sukienka. Tradycja przekazała, że od niepamiętnych czasów parafianie i pielgrzymi wypraszali łaski u Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Gościeszyńskiej. Parafianie pamiętają, że przed wojną w prezbiterium wisiały dwie kule, jako wota zostawione po cudownym uzdrowieniu. Przy rozbiórce kościoła i budowie nowego, kule zginęły. Z okazji odpustów pątnicy przybywali do Gościeszyna na dwa dni przed uroczystością. Sto metrów od kościoła pielgrzymi klękali i na klęczkach szli przed Cudowny Obraz Matki Bożej. Po wojnie pielgrzymki były zakazane, pątnicy przybywali jednak indywidualnie. Dopiero po roku 1956 i 1980 ludzie mogą swobodnie udawać się do miejsc cudownych. Odwiedzają gościeszyńskie Sanktuarium pielgrzymki autokarowe zwiedzające sanktuaria Maryjne, jak i osoby prywatne, indywidualnie i w grupach. Ma to miejsce szczególnie w miesiącach letnich. W Sanktuarium śpiewa się Godzinki o NMP przed mszami i pieśń „Bogurodzica".

Polecamy