czwartek, 28 maja 2020 r.

KAWNICE

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Kawnice
62-590 Golina
tel. 63/241.71.03
www.kawnice.pl

 

Główne uroczystości - niedziela po 28 sierpnia

 

 

 

 

 

 

 


Historia kultu Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach sięga XVII wieku i jest nierozerwalnie związana z historią parafii erygowanej pod koniec XIV wieku. Pierwszy kościół w Kawnicach stanął jednak już dwieście lat wcześniej. O tej pierwszej, XII-wiecznej świątyni niewiele wiadomo, kolejne cztery drewniane kościoły uległy spaleniu lub zostały po prostu zniszczone z biegiem czasu. Budowę piątego, tym razem już murowanego kościoła, zakończono w 1929 r. Jednak i ta świątynia została rozebrana przez Niemców 13 lat później, w trakcie II wojny światowej. Obraz Matki Bożej Pocieszenia przewieziono do Goliny, gdzie przez jakiś czas poniewierał się w szkole, dopóki stróż nie ukrył go u siebie w domu. Drugiego września 1945 r. uroczyście sprowadzono Obraz do Kawnic. Do ukończenia budowy nowego, drewnianego kościoła, w październiku 1946 r., Obraz przebywał w remizie zamienionej na kaplicę. W niecałe dwa lata później kościół spłonął od uderzenia pioruna. Uratowany Obraz ponownie oczekiwał w prowizorycznej kaplicy na siódmą, murowaną już świątynię, do której został przeniesiony 1 lipca 1951 r.

 

Obraz Matki Bożej Pocieszenia został zakupiony jako wotum ekspiacyjne (wynagrodzenie za grzechy) w 1628 r. i umieszczony w odzyskanym właśnie kościele z rąk protestantów. Dzisiaj historycy sztuki bardzo wysoko oceniają jego wartość artystyczną, choć czas oraz miejsce powstania obrazu są ciągle przedmiotem sporów. Sposób przedstawienia Maryi i Dzieciątka Jezus wskazuje na szereg zapożyczeń z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Chociaż kwestia pochodzenia obrazu budzi różne wątpliwości, to jednak z całą pewnością wiadomo, że bardzo wcześnie stał się on znanym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny, a to za sprawą różnych łask i cudów, co potwierdziły ówczesne władze diecezjalne już w 1640 r. W 1778 r. papież Pius VI ustanowił dla tego sanktuarium trzydniowy odpust wyznaczony na niedzielę po 28 sierpnia (który jest do dziś obchodzony). W 1905 r. miała miejsce pierwsza koronacja Obrazu. I choć zmieniał on swój wizerunek (w 1868 r. został przemalowany), to jednak Matka Boża jest w nim od wieków niezmiennie czczona i wciąż tak samo pociesza strapionych. Kiedy wierni zaczęli doznawać niezwykłych łask, o które prosili, kult zaczął się rozszerzać, przyciągając rzesze pielgrzymów.

 


Polecamy