czwartek, 28 maja 2020 r.

PIERANIE

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Pieranie 36
tel. 52/351.15.90
www.pieranie.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największym skarbem bazyliki pierańskiej jest obraz Madonny z Dzieciątkiem, o którym pierwsza pisana wzmianka, zawarta jest w spisie inwentarza kościelnego z 1712 roku. W Księdze Łask z 1721 roku czytamy, że: "wsławiony łaskami, cudowny obraz Matki Bożej, znajdował się w kościele pierańskim od 200 już  lat, a jego autorem jest Bernard z Moschovy, który malując swoje dzieło wzorował się na obrazie Matki Bożej Śnieżnej, znajdującym się w rzymskiej bazylice Sancta Maria Magiore". Obraz cieszył się tak wielką czcią parafian i licznych pielgrzymów, że już 2 lipca 1722 roku biskup włocławski Wojciech Bardziński ukoronował obraz pierański złotymi koronami ufundowanymi przez Władysława z pobliskich Konar. Według Katarzyny Hewner - autorki książki zatytułowanej "Sanktuarium Maryjne w Pieraniu" obraz pierański był koronowany jako drugi w Polsce, zaledwie 5 lat po Jasnogórskim. 3 września1967 roku odbyła się jego druga koronacja, której dokonał na mocy dekretu papieża Pawła VI, kard. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia.

Polecamy