czwartek, 28 maja 2020 r.

SŁUPCA

Sanktuarium św. Krzyża
ul. Sienkiewicza 11
62-400 Słupca
tel. 63/275.19.71

 

 

 

 

 

 

 

 
Słynący łaskami krzyż z cudownym wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa trafił tu w XVIII wieku z innego słupeckiego kościoła pw. św. Krzyża. W 1765 roku do kościoła pw. św. Leonarda dobudowano kaplicę, w której został ów krzyż umieszczony. Początkowo Krzyż nie cieszył się wielkim kultem, kościół nie był wówczas kościołem parafialnym i nabożeństwa odbywały się w nim jedynie okazjonalnie. Dopiero z czasem zainteresowanie Krzyżem rosło, rósł też jego kult. Wszystkie doznane łaski, cuda i uzdrowienia zapisywane były w specjalnej księdze, która zaginęła później w czasie II wojny światowej.Po wojnie wielką entuzjastą kościoła św. Leonarda była mieszkanka Słupcy Marianna Fiszer.Po jej śmierci w 1962 roku kościół poszedł w zapomnienie, wierni modlili się przed jego zamkniętymi drzwiami, bywał używany jedynie jako kaplica przedpogrzebowa. Dopiero w 1988 roku dokonano gruntownego remontu świątyni. Wówczas też do Cudownego Krzyża ponownie zaczęli przybywać pielgrzymi z różnych stron Polski.

  

W kościele pw. św. Leonarda odbywają się dwa odpusty: w uroczystość Wniebowzięcia NMP i 6 listopada, w święto św. Leonarda. Szczególnie uroczyście również obchodzone jest tu święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Wierni uczestniczą tego dnia w drodze krzyżowej ulicami miasta oraz w Eucharystii przy Sanktuarium. W tym roku Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 17., a o godz. 18.30 bp Bogdan Wojtuś odprawi uroczystą Eucharystię.

 


Polecamy