piątek, 4 grudnia 2020 r.

Civitas Christiana zaprasza

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Zakres tematyczny obejmuje Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć. Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011). Dzięki uprzejmości wydawcy treść Pisma Świętego obowiązującą w konkursie biblijnym udostępniamy uczestnikom za pośrednictwem katechetów w formacie PDF (bezpłatny plik otrzymuje katecheta, po dokonaniu rejestracji szkoły w systemie zgłoszeń).

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia szkoły ponadpodstawowe

Informacje >>> o www.okwb.pl   
zgłoszenia >>> https://okwb.com.pl/application 


Polecamy