sobota, 4 lipca 2020 r.

Dla kapłanów

Termin: 27-30 sierpnia – Gniezno, Centrum Edukacyjno-Formacyjne;

Prowadzący: ks. dr Marek Pieńkowski, wieloletni ojciec duchowny seminarium przemyskiego, a obecnie ojciec duchowny kapłanów i dyrektor domu rekolekcyjnego w Jarosławiu;

Każda tura rekolekcji trwa od poniedziałku (godz. 11.00) do czwartkowego obiadu; Zgłoszenia udziału w rekolekcjach należy przekazać przed ich rozpoczęciem w miejscu organizowania rekolekcji (CEF – tradycyjnie tel. furty seminaryjnej 61-426 46 61 lub mailowo na adres kontakt@cef.gniezno.pl

Organizatorzy proszą o wcześniejsze przemyślenie i zgłaszanie terminu rekolekcji, by nie czynić tego na ostatnią chwilę, a w przypadku zmiany planów o dodatkową informację.

Polecamy