sobota, 4 lipca 2020 r.

Dni Judaizmu

W dniach 12-19 stycznia odbędą się kolejne Gnieźnieńskie Dni Judaizmu. W programie sympozjum „Miłosierdzie i sprawiedliwość w judaizmie i chrześcijaństwie” oraz projekcja filmu „Fabryka wielkich mistrzów”.


Wydarzenie patronatem objęli: Prymas Polski abp Wojciech Polak, prezydent Gniezna Tomasz Budasz oraz dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UMA prof. Leszek Mrozewicz. Obchody otworzy gnieźnieńska premiera filmu „Fabryka wielkich mistrzów” oraz spotkanie z reżyserem obrazu Dariuszem Grzeszczykiem.  Jego akcja rozpoczyna się w 1941 roku w okupowanej przez Niemców Polsce, a dokładnie na obszarze nowo powstałego getta w Białymstoku. Niemiecki fabrykant i działacz NSDAP Oskar Steffen (Sebastian Radecki) tworzy profesjonalne atelier do kopiowania największych dzieł malarstwa światowego pod nadzorem nazisty i namiestnika Prus Wschodnich Ericha Kocha. Kilkunastoosobowa grupa wykształconych polskich artystów, malarzy pochodzenia żydowskiego pod kierownictwem Abrahama Bermana (Piotr Brózdziak) kopiuje zlecone przez Niemców obrazy. Losy wszystkich kopistów połączył niewolniczy byt w zamkniętym, sterroryzowanym getcie białostockim, a praca przy obrazach była nadzieją na to, że niemieccy faszyści, znawcy sztuki pozostawia ich przy życiu. Wrażliwość malarzy na otaczająca ich rzeczywistość powoduje, że musza się zmierzyć z bardzo trudnymi warunkami życia, brutalnością, terrorem Narodu Żydowskiego oraz wszechobecna śmiercią. Osamotnieni tworzą piękno obrazów dla swoich oprawców.


Gnieźnieńskie Dni Judaizmu zamknie sympozjum o rozumieniu miłosierdzia i sprawiedliwości w chrześcijaństwie i judaizmie. Spotkanie odbędzie się 19 stycznia w auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Początek o godzinie 15.00.

PROGRAM

15.00: otwarcie sympozjum - prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM
15.15: wykład wprowadzający, ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. UAM, Instytut Kultury Europejskiej
15.45: prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski
16.15: Tomasz Krakowski, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
16.45: Michał Samet, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku
17.15: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
17.45: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
18.15: ks. dr hab. Paweł Podeszwa, prof. UAM, Wydział Teologiczny
18.45: zakończenie sympozjum - ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. UAM


Ogólnopolski Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.  Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować takie obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria. Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz „czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.


Zgodnie z założeniami Episkopatu, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Jest to też okazja do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki. Episkopat podkreśla, że „dialog chrześcijańsko-żydowski nie może być nigdy traktowany jako religijne hobby nielicznej grupy zapaleńców, lecz powinien coraz bardziej przenikać do głównego nurtu duszpasterstwa, takiego jak katecheza, głoszenie Słowa Bożego, pielgrzymki do Ziemi Świętej”.

 

 

 Polecamy