sobota, 4 lipca 2020 r.

Kto idzie?

Za niespełna miesiąc rozpocznie się kolejna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Do wyruszenia w drogę, a kto nie może, do duchowego towarzyszenia pielgrzymom zachęcają Prymas Polski i pielgrzymkowi sternicy ks. Wojciech Orzechowski i ks. Jacek Orlik.


Jak co roku na jasnogórski szlak wyruszą z archidiecezji gnieźnieńskiej grupy promieniste i kolorowe. Pierwsze, kultywując kilkudziesięcioletnią tradycję, wyruszą każda ze swojej parafii, w terminie od 26 do 29 lipca i idąc własnymi trasami, spotkają się dopiero u Matki Bożej, gdzie na znak jedności złożą w całość niesione cząstki krzyża. Grupy kolorowe rozpoczną pielgrzymowanie wspólnie 28 lipca, Mszą św. w katedrze gnieźnieńskiej. I promieniści i kolorowi wędrować będą z jednym hasłem „Obdarowani”, które nawiązuje zarówno do trwającego roku duszpasterskiego dedykowanego Duchowi Świętemu, jak i przykładu Matki Bożej, którą papież Franciszek wskazał jako przewodniczkę w duchowych przygotowaniach do ŚDM w Panamie. Skupiając się na sakramencie bierzmowania pielgrzymi rozważać będą działanie Ducha Świętego w życiu i dziele Kościoła, czyli każdego z nas. Wpatrując się w Maryję, w Jej życiu odkrywać będą działanie Ducha Świętego i od Niej uczyć się przyjmowania darów Ducha Świętego oraz życia w posłuszeństwie Jego natchnieniom.Zarówno grupy promieniste, jak i kolorowe dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia. Jak wspomniano w pierwszych nie ma istotnych zmian. Kolorowa część pielgrzymki przechodzi jednak transformację i ustalona na ten rok formuła ma obowiązywać już na stałe. Kolorowi pielgrzymować będą w pięciu grupach odpowiadających regionom duszpasterskim. Każda z grup otrzymała też na stałe swojego patrona. Grupa czerwona obejmująca region gnieźnieński pójdzie pod sztandarem św. Matki Teresy z Kalkuty; grupie niebieskiej (region inowrocławski) patronować będzie bł. ks. Jerzy Popiełuszko; grupie pomarańczowej (region wągrowiecki) towarzyszyć będzie św. Stanisław Kostka; grupie żółtej (region wrzesiński) św. Urszula Ledóchowska. Natomiast grupa brązowa, franciszkańska, prowadzona przez kapucynów z Mogilna, otrzymała za patrona oczywiście św. Franciszka. Każda z grup będzie się także modlić w konkretnej intencji: grupa czerwona za chorych, starszych i prześladowanych chrześcijan; grupa niebieska za rodziny i Ojczyznę; grupa pomarańczowa za dzieci i młodzież; grupa żółta za powołanych i w intencji nowych powołań; grupa brązowa za ubogich, zepchniętych na margines, więźniów. Obok pieszych na Jasną Górę wyruszą też cztery grupy rowerowe z: Gniezna, Inowrocławia, Strzelna i Zabartowa w diecezji bydgoskiej.


Informacje o poszczególnych grupach, przewodnikach, kontakty → TUTAJ
Zapisy na PPAG → TUTAJ


Zapraszamy do śledzenie profili na Facebooku
→ PPAG
→ grupa Czerwona
→ grupa Niebieska
→ grupa Żółta
→ grupa Pomarańczowa
→ grupa Brązowa (franciszkańska)

Polecamy