sobota, 24 października 2020 r.

Lektorat i akolitat

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu (28 lutego) bp Krzysztof  Wętkowski włączy do grona akolitów i lektorów alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii z tą świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył. Msza św. z obrzędem ustanowienia akolitów i lektorów rozpocznie się w katedrze gnieźnieńskiej o godzinie 10.15. Módlmy się za alumnów, by wytrwali w drodze do kapłaństwa. 

Polecamy