wtorek, 27 października 2020 r.

Nabór do studium i Chóru Prymasowskiego

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. Inauguracja odbędzie się 10 września o godzinie 9.00 w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a. Szkoła ta kształci przyszłych organistów. Edukacja trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny. Każdego roku absolwenci studium zdają egzaminy na wyższe studia muzyczne. Zapraszamy zatem młodzież i dorosłych, by rozwijali swoje umiejętności. Kandydat powinien posiadać przynajmniej podstawy gry na pianinie. Kandydaci na I rok nauki są proszeni o skontaktowanie się z ks. Dariuszem Sobczakiem, dyrektorem SMK pod nr. tel.  +48 691-030-513 i przybycie na pierwsze zajęcia 10 września o godzinie 8.30. 

 

Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie ogłasza nabór nowych śpiewaków, którzy chcieliby dołączyć do tego zespołu. Do chóru mogą być przyjęte osoby z dobrym głosem: młodzież i dorośli. Chór Prymasowski służy liturgii w archikatedrze, a tym samym jest wizytówką naszej archidiecezji. Próby chóru odbywają  się w piątki o godzinie 18.00 w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, sala na I piętrze (na terenie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie) przy ul. Seminaryjnej 2a. Nowi  kandydaci do Chóru są proszeni o przybycie na przesłuchanie i pierwszą próbę 9 września o godzinie 17.30. Istniejący zespół śpiewaczy cieszyć się będzie z nowych śpiewaków. Serdecznie zapraszamy.

 

Polecamy