wtorek, 27 października 2020 r.

Nabór do studium i Chóru Prymasowskiego

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna kolejny rok swojej działalności 16 września o godzinie w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a. Szkoła ta kształci przyszłych organistów. Edukacja trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny. Każdego roku nasi absolwenci zdają egzaminy na wyższe studia muzyczne. Zapraszamy młodzież i dorosłych, aby rozwijać swoje umiejętności. Kandydat powinien posiadać przynajmniej podstawy gry na pianinie. Kandydaci na I rok nauki są proszeni o skontaktowanie się z ks. Dariuszem Sobczakiem – dyrektorem szkoły (tel. 691-030-513) i przybycie na pierwsze zajęcia dnia 16. września o godz. 8.30.


Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie
ogłasza nabór nowych śpiewaków spośród młodzieży i dorosłych, którzy chcieliby dołączyć do tego zespołu. Próby chóru odbywają  się w piątki o godzinie 18.00 w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (na terenie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie) przy ul. Seminaryjnej 2a. Nowi  kandydaci do Chóru proszeni są o przybycie na przesłuchanie i pierwszą próbę dnia 15 września o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszamy.

Polecamy