sobota, 24 października 2020 r.

Pielgrzymka ekumeniczna

„Solus Christus … bo w Nim wszystko zostało stworzone…” Kol 1, 16 – takie hasło towarzyszyć będzie tegorocznej Polsko-Niemieckiej Pielgrzymce Ekumenicznej Magdeburg-Gniezno, która odbędzie się w dniach 23 – 30 czerwca br. Zapisy do 5 czerwca. 


Z zaproszenia

„Spięci klamrą pomiędzy Jubileuszem Chrztu Polski a upamiętnieniem 500.lecia Reformacji pragniemy uświadomić sobie na nowo, że punktem wyjścia, od którego winniśmy zaczynać każdą życiową wyprawę (w sensie dosłownym i w przenośni), a także celem, do którego przez całe życie dążymy jest Jezus Chrystus. Zasada ta - prosta i stara jak samo chrześcijaństwo – zyskuje właściwy sobie sens jedynie wówczas, kiedy zostaje przekuta w praktykę życia codziennego. Pielgrzymka nie jest jedynie sakralno – turystycznym wydarzeniem, ale przede wszystkim czasem wzmożonej „duchowej gimnastyki”. Dlatego wyruszając na pątniczy szlak,  godzę się: na nieustanny wysiłek chodzenia po śladach Zbawiciela, które nierzadko wiodą przez ciasne bramy; na pełne szczerości wpatrywanie się w Jego oczy, aby rozpoznać własną kondycję; na ryzyko, że zechce On przemieniać mnie i kształtować na wzór swojego Serca; na współodczuwanie z Nim, czyli dzielenie Jego radości, cierpień oraz tęsknot… aby na mecie – w progach gnieźnieńskiej katedry, a kiedyś także w progach wieczności – powiedzieć za św. Pawłem, że teraz „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).  Podejmijmy wspólnie to wyzwanie, szukając jedności, która jest prawdziwa jedynie w prawdzie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ucieszmy się razem, że po 500. latach od Reformacji jako katolicy i protestanci możemy podpisać się pod słowami papieża Jana XXIII: „To, co nas łączy, jest większe niż to, co nas dzieli”.                                                                                                         


Plan drogi

23 czerwca - przyjazd do Magdeburga, modlitwa w katedrze, przejazd do Brandenburga, wędrówka do Moetzow (6km), polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne i „noc świętojańska”

24 czerwca - wędrówka do Temmen (19 km), spotkanie w tamtejszej parafii, ewangelicka Wieczerza Pańska

25 czerwca - wędrówka do Markee (10 km), wizyta w ośrodku diakonijnym, Eucharystia

26 czerwca - wędrówka do Nauen (6 km), przejazd do Frankfurtu, wędrówka do Lebusa (11 km), konwent ekumeniczny

27 czerwca - przepłynięcie Odry, wędrówka do Ośna Lubuskiego (30 km)

28 czerwca - przejazd do Poznania, piesze wędrowanie po mieście szlakiem ekumenicznym, spotkanie z Poznańską Grupą Ekumeniczną, przejazd do Szkoły Wiary na Pola Lednickie

29 czerwca - przejazd na Ostrów Lednicki, wędrówka do Gniezna (13 km), modlitwa w katedrze z Prymasem Polski, ks. abp W. Polakiem, Msza św. odpustowa z okazji Uroczystości św. Piotra i Pawła, przejazd do Szczepanowa

30 czerwca - spotkanie ze wspólnotą parafialną w Szczepanowie, powrót do domu


Kontakt (zgłoszenia do 5 czerwca) ks. Jan Kwiatkowski  - koordynator ze strony polskiej nr. Tel.: 604.551.160 jah2000@wp.pl  lub Agata Skotnicka - sekretarz 696.914.239 pielgrzymkaekumeniczna@vp.pl

Polecamy