środa, 30 września 2020 r.

Studium i chór zapraszają

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej otwiera nabór na nowy rok nauki. Szkoła mieści się w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Edukacja trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, zasad muzyki, prawodawstwa liturgicznego, form chorału, budowy organów i ćwiczenia: solfeż, lekcje indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Wykłady i ćwiczenia prowadzi wykwalifikowana kadra pracowników wyższych uczelni muzycznych. Po ukończeniu nauki absolwent otrzymuje dyplom uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski. Zgłoszenia kandydatów oraz wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie do ks. Dariusza Sobczaka, dyrektora Studium kom. 48 691 030 513. Nowy rok nauki rozpocznie się 15 września o godz. 9.00. Kandydaci, którzy rozpoczną I rok nauki proszeni są o przybycie o godz. 8.30. Na nowych śpiewaków czeka również Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie . Próby chóru odbywają  się w piątki o godz. 18.00 w siedzibie wspomnianego Studium Muzyki Kościelnej. Nowi  kandydaci (młodzież i dorośli) proszeni są o przybycie na przesłuchanie i pierwszą próbę 7 września o godz. 17.30.

 

Polecamy