czwartek, 24 września 2020 r.

Studium i Chór zapraszają

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej ogłasza nabór na nowy rok nauki 2019/2020. Zajęcia rozpoczną się 14 września. Na nowych śpiewaków czeka także Chór Prymasowski. Przesłuchanie i pierwsza próba odbędą się 13 września.


Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej mieści się w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a. Istnieje jako jedna z instytucji pod patronatem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, powołana dekretem ordynariusza diecezji. Jej statut i regulamin są opracowane w oparciu o dokumenty ogólnopolskie, przewidziane dla działalności instytucji kształcących muzyków kościelnych.


Edukacja w Studium trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, zasad muzyki, prawodawstwa liturgicznego, form chorału, budowy organów i ćwiczenia: solfeż, lekcje indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium, absolwent otrzymuje dyplom, uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.


Celem podniesienia poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112) organiści, którzy nie posiadają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli podobnej szkoły, są zobowiązani w myśl  Regulaminu Kształcenia Muzyków Kościelnych zatwierdzonego przez Podkomisję Muzyki Kościelnej  Konferencji Episkopatu Polski,  do uzupełnienia edukacji w tym zakresie. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanych. Wykłady i ćwiczenia w Studium prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników wyższych uczelni muzycznych. Satysfakcjonuje fakt, że absolwenci studium zdają egzaminy wstępne na wyższe uczelnie muzyczne, a uczniowie biorą udział w festiwalach, konkursach i  koncertach organowych, m.in. w tzw. „Koncertach na Fredry” w Poznaniu oraz Letnich Prezentacjach Organowych w Archikatedrze Gnieźnieńskiej.


Zgłoszenia kandydatów oraz wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie do ks. dr. Dariusza Sobczaka, dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej na nr kom. Studium +48 691 030 513. Nowy rok nauki rozpocznie się 14 września o godz. 9.00. Kandydaci, którzy rozpoczną I rok edukacji w Studium są proszeni o przybycie o godz. 8.30.


Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie zaprasza nowych śpiewaków spośród młodzieży i dorosłych, którzy chcieliby dołączyć do tego zespołu. Próby chóru odbywają  się w piątki o godz. 18.00 w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (na terenie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie) przy ul. Seminaryjnej 2a. Nowi  kandydaci do Chóru są proszeni o przybycie na przesłuchanie i pierwszą próbę 13 września o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Polecamy