poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Studia podyplomowe

Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej - studia podyplomowe

Dla kogo?

Oferta dydaktyczna dla nauczycieli wszystkich typów szkół, katechetów, historyków, socjologów, politologów, medioznawców, językoznawców, pracowników samorządowych, osób zatrudnionych w różnych typach instytucji kultury oraz tych, którzy chcieliby poznać kulturę żydowską i judaizm.

Gdzie?

Przygotowane z najwyższą starannością zajęcia w wymiarze 2 semestrów prowadzone będą głównie przez naukowców z Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie, współpracujących ze światowymi centrami badań
nad myślą żydowską. Instytut Kultury Europejskiej UAM posiada nowoczesną, funkcjonalną i dobrze wyposażoną bazę materialną (budynki dydaktyczne, biblioteka, sala sportowa, stołówka, akademik).

Rekrutacja:

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2015 roku i odbywać się będą w soboty oraz niedziele, co dwa tygodnie. Słuchaczami Podyplomowych Studiów Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej mogą zostać absolwenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Termin składania dokumentów rozpoczyna
się 15 czerwca 2015 roku.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej IKE)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
- jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
- kopia dowodu osobistego

 Opłata:

Jednorazowa opłata w wysokości 1700 złotych lub w dwóch ratach po 850 złotych.


Miejsce składania dokumentów:

Samodzielna Sekcja ds. studenckich Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno

 

Kontakt:

tel. (61) 423 70 01

e-mail: dziekanatike@amu.edu.pl  lub lnied@amu.edu.pl

 

Polecamy