poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

Studium Rodziny zaprasza

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje studia podyplomowe Przygotowania do życia w rodzinie oraz kurs dokształcający Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego. Proponowane formy kształcenia dają możliwość poznania i pogłębienia wiedzy w zakresie psychologii płciowości, pedagogiki płciowości, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, socjologii, pedagogiki i teologii małżeństwa i rodziny oraz prawa małżeńskiego. Umożliwiają nabycie i rozwój kompetencji pedagogicznych przydatnych w wychowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie. Oparte są na antropologii chrześcijańskiej i integralnej koncepcji rozumienia ludzkiej płciowości.

Studia i kurs kształtują wielorakie kompetencje uczestników pomagające w rozwoju osobistego życia małżeńskiego i rodzinnego,  przygotowują do pracy w duszpasterstwie rodzin, do posługi w katolickich poradniach życia małżeńskiego i rodzinnego oraz do prowadzenia kursów przygotowania do małżeństwa. Studia podyplomowe dają ponadto kwalifikacje do nauczania w szkole przedmiotu Przygotowanie do życia w rodzinie. Powyższa oferta edukacyjna adresowana jest przede wszystkim do katechetów, nauczycieli i wychowawców, do rodziców i narzeczonych, do osób zaangażowanych i chcących zaangażować się w przygotowanie do małżeństwa i w duszpasterstwo rodzin, do kapłanów i animatorów duszpasterskich.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i praktyk pedagogicznych. Wykładowcami studium i kursu są nauczyciele akademiccy i profesorowie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu i innych uczelni oraz specjaliści i praktycy z różnych dziedzin nauk o rodzinie m.in. dr Wanda Półtawska, prof. Maria Ryś, o dr Karol Meissner, ks. dr Piotr Pawlukiewicz, dr Stanisław Sławiński.

Więcej informacji na stronie: www.teologia.amu.edu.pl  

Polecamy