środa, 21 października 2020 r.

Sympozjum - zapraszamy

„Z cieni i obrazów do Prawdy” to tytuł sympozjum, które dla upamiętnienia 170. rocznicy konwersji Johna Henry’ego Newmana z anglikanizmu na katolicyzm odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Auli Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Gniezno, ul. J. Kostrzewskiego 5-7).


John Henry Newman to wybitna postać XIX-wiecznej Anglii i człowiek, który wywarł wielki wpływ na myśl nie tylko tamtej epoki. Był teologiem, filozofem, historykiem Kościoła, współtwórcą Ruchu Oksfordzkiego. Nazywany milczącym ojcem II Soboru Watykańskiego, pozostawił po sobie bogatą spuściznę pieczołowicie gromadzoną przez wiele instytutów naukowych. Tylko nieliczne jego dzieła są dostępne w języku polskim. Celem organizowanego sympozjum jest zarówno przybliżenie samej postaci Newmana, jak i dorobku jego myśli oraz wpływu jaki wywarł na bieg historii.


Organizatorem sympozjum jest Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (z siedzibą w Gnieźnie). Honorowy Patronat objął Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. Referaty wygłoszą przedstawiciele środowisk akademickich Gniezna, Katowic, Lublina i Poznania. Spotkanie ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych.


Program sympozjum:

 

12.00 Powitanie uczestników Justyna Majewska, otwarcie sympozjum, prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz, Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.15 Słowo wstępu: ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Blaski i cienie ekumenizmu"

12.45 Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Anglikanizm i odrodzenie katolicyzmu. Sytuacja religijna w XIX-wiecznej Anglii

13.15 Dr hab. Jan Kłos, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II John Henry Newman - etos i nawrócenie

13.45 Przerwa kawowa

14.00 Dr Marcin Kuczok, Uniwersytet Śląski w Katowicach John Henry Newman - mistrz pióra dwóch wyznań

14.30 Dr Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Anglikanizm po Newmanie. Diagnoza współczesnych teologów anglikańskich

15.00 Dyskusja

15.30 Zamknięcie sympozjum, ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Polecamy