środa, 30 września 2020 r.

Zanim Mieszko przyjął chrzest...

Zapraszamy do biblioteki ojców franciszkanów w Gnieźnie na kolejne spotkanie z cyklu "Dziedziniec historii". W tym roku prelekcje koncentrują się wokół rocznicy chrztu księcia Mieszka. Pierwsze z nich, które przygotował dr Janusz Górecki z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy miało tytuł: "Źródła archeologiczne a chrzest Polski". Drugie, prowadzone przez prof. UAM dr hab. Leszka Wetesko to : "Źródła pisane o chrzcie Polski". Po tych dwóch wykładach prowadzonych przez archeologa i historyka-historyka sztuki można powiedzieć jedno, a mianowicie to, że nauka dotycząca tego okresu, to ciągle wiele pytań i nic pewnego. Dlatego trzecie spotkanie także prowadzone przez naukowca z UAM prof. dr hab. Edwarda Skibińskiego będzie poświęcone okresowi przedmieszkowemu. Mity i legendy związane z Gnieznem i z Polską zarazem w okresie przedpiśmiennym były spoiwem tożsamości wspólnoty plemiennej Polan, która gromadząc się na Wzgórzu legendarnego Lecha-protoplasty rodu Polaków, stąd czerpała wspólnoto twórcze idee. Czy możemy mówić o czymś takim, jak mit założycielski państwa Polan...? Co na ten temat mówi nauka? Jedno jest pewne mity o Lechu, który rozstał się z braćmi w miejscu , gdzie zobaczył białego orła na wielkim dębie oraz o Piaście Kołodzieju, kto wie czy w nie takim samym stopniu, jak przed Mieszkiem są lepikiem naszej "postpolańskiej"-polskiej, lechickiej tożsamości. 


Polecamy