sobota, 24 października 2020 r.

Zapraszamy do Lądu

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych zapraszają na sympozjum „Być dobrym chrześcijaninem i prawym obywatelem” Wychowankowie salezjańscy w walce o niepodległą Polskę, które odbędzie się 15 listopada. Sekretariat konferencji: dr Rafał Sierchuła, ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (wonsal_@poczta.onet.pl)


PROGRAM

9.00 Otwarcie sympozjum: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie dr Rafał Reczek Dyrektor Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej

Sesja I. Okres II wojny światowej, moderator ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB

9.30 prof. dr hab. Jan Pietrzykowski –  Organizacja salezjańskich placówek szkolno-wychowawczych w Polsce podczas II wojny światowej

9.50 dr Rafał Sierchuła – Wychowankowie salezjańscy w „dołach katyńskich”. Wybrane sylwetki

10.10 mgr Aleksandra Pietrowicz – „Poznańska Piątka” w szeregach Narodowej Organizacji Bojowej

10.30 s. Natalia Roman FAM – Młodość Edwarda Kaźmierskiego w świetle jego Dzienniczka z 1936 r. 

10.50 mgr Mariusz Olczak  – Wychowankowie salezjańscy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

11.10 PRZERWA KAWOWA (Galeria)

11.40 mgr Michał Wołłejko - Tadeusz Karwowski. Wychowanek gimnazjum oo. Salezjanów w Różanymstoku. Korporant, Konspirator, Partyzant

12.00 mgr Katarzyna Utracka – Wychowankowie salezjańscy w Powstaniu Warszawskim

12.20 Dyskusja

13.00 OBIAD

Sesja II. Konspiracja niepodległościowa po 1945 roku, moderator dr Rafał Sierchuła

13.40 ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – Wychowankowie salezjańscy w szeregach II konspiracji niepodległościowej

14.00 dr Wojciech Muszyński – Władysław „Żbik” Kołaciński, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych

14.20 prof. Piotr Niwiński - Służba u boku „Łupaszki”. Danuta Siedzikówna „Inka” w szeregach 5 Wileńskiej Brygady AK

14.40 prof. Krzysztof Szwagrzyk – Przebieg prac w ramach poszukiwań grobu Danuty Siedzikówny „Inki” (1928-1946), sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

15.00 dr Jacek Pawłowicz – „Dariusz Stolarski, wychowanek salezjański, członek Federacji Młodzieży Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej w Płocku”

15.20 Dyskusja

16.00 Zakończenie

 

Polecamy