wtorek, 27 października 2020 r.

Zgłoszenia do końca lutego

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przystępuje do realizacji 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki, atrakcyjne upominki rzeczowe oraz indeksy na kilkanaście kierunków kształcenia w 10 renomowanych uczelniach wyższych w Polsce, m.in.: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.


W minionej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wzięło udział prawie 30 000 uczniów z niemal 1500 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Świadczy to o fenomenie Słowa, które jest żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12), konkurs zaś to tylko formuła, w której pomagamy młodym poznać Chrystusa i rozmiłować się w Nim. Patronat honorowy nad tą inicjatywą w skali kraju objęli: ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski oraz ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.


Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011). Zakres merytoryczny obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem. Tegoroczny konkurs nawiązuje do programu roku duszpasterskiego 2017/2018, poświęconego Duchowi Świętemu, a więc odkrywaniu darów i owoców Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym.


Zgłoszenia szkół, za pośrednictwem katechetów przyjmowane są do 28 lutego 2018 r. w zakładce zgłoszenie na stronie www.okwb.pl. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym (13 marca 2018 r.), diecezjalnym (18 kwietnia 2018 r.) i ogólnopolskim finale (4-5 czerwca 2018 r. w Niepokalanowie).

Polecamy